ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

อบต.ด่านขุดทดมาศึกษาดูงานฯ

เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  2559  อบต.ด่านขุนทดได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วย EMS) Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 08-02-2016 09:37:15


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology