ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ร่วมประชุมโครกงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท. ในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ

นายสุวิทย์  ทับลา  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร  รับผิดชอบงานสาธารณสุขฯ  พร้อมด้วย นางสาวสุพัตรา  ทรงศิล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ  ณ  โรงแรมสบายโฮเทล  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  ในวันที่ 10,11  กันยายน  2563Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 14-09-2020 10:29:06


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology