ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ของ ศพด.ฯ ประจำปี 2563

กองการศึกษาฯ  อบต.ภูหลวง  ได้ดำเนินโครงการเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ภูหลวง ประจำปี 2563  ณ สวนสัตว์นครราชสีม่าType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 17-09-2020 11:12:45


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology