ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการส่งเสริมและพัฒนา IQ EQ เด็กปฐมวัยในศูนย์ฯ

กองการศึกษาฯ อบต.ภูหลวง ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนา IQ EQ เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ภูหลวง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ภูหลวงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 17-09-2020 11:15:34


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology