ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ตรวจสอบปริมาณน้ำในอ่างห้วยแก้วฯ

คณะผู้บริหาร อบต.ภูหลวง ลงพื้นที่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 9 เพื่อตูปริมาณน้ำในอ่างฯType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 28-09-2020 13:29:05


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology