ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน ปี 2563

งานสาธารณสุข ฯ และกองส่่งเสริมการเกษตร  อบต.ภูหลวง ดำเนินโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ณ โรงเรียนบ้านหลุมเงิน  หมู่ที่ 5 ต.ภูหลวงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 29-09-2020 10:54:05


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology