ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

สภา อบต.ภูหลวง ดำเนินการจัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563  เพื่อขอเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3)Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 01-10-2020 13:30:56


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology