ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชุมติดตามผลโครงการ สปสช. 2563

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ภูหลวง ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการ ในปี 2563Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 01-10-2020 13:32:21


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology