ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ตัดต้นไม้ล้มขวางทางการจราจรฯ

งานป้องกันฯ อบต.ภูหลวง พร้อมด้วยก่องช่าง  ลงพื้นที่บ้านหนองกก หมู่ 7 และบ้านปอแดง หมู่ 4 เพื่อทำการตัดต้นไม่้ที่ล้มขวางทางออกจากผิวการจราจรฯType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 06-10-2020 10:32:42


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology