ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ตรวจสอบงานโครงการก่อสร้างฝายฯ บ้านหลุมเงิน

กองช่าง อบต.ภูหลวง ลงพื้นที่บ้านหลุมเงิน หมู่ที่ 5 ตรวจงานโครงการก่สอร้างฝายฯ Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 07-10-2020 10:47:59


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology