ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวงฯ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักปลัด  ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวงและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2564Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 14-10-2020 11:40:59


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology