ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ส่งบุคลากรย้ายสถานศึกษาฯ

นายมนตรี  กรกิง  นายก อบต.ภูหลวง  , นายสุพร  วงศ์ณรัตน์  ปลัด อบต.ภูหลวง พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหลุมเงิน ร่วมเดินทางส่ง คุณครูพัชรินทร์  สินจะโปะ  ในการย้ายสถานศึกษาใใหม่ฯType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 09-11-2020 14:14:05


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology