ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ต้อนรับนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ โอน(ย้าย)

คณะผู้บริหาร  พนักงาน อบต.ภูหลวง ร่วมต้อนรับ นางสาวจินตนา  โคกเกษม  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ อบต.ภูหลวงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 16-11-2020 13:37:28


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology