ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ดูงานเจาะน้ำบาดาล บ้านหลุมเงิน ม.5

นายมนตรี  กรกิ่ง นายก อบต.ภูหลวง  ลงพื้นที่ดูงานเจาะบ่่อบาดาล บ้านหลุมเงิน หมู่ที่ 5 ตามโครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 (นครราชสีมา)Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 17-11-2020 13:07:10


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology