ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันฯ ประจำปี งปม.64

คณะกรรมการชุดที่ 4 ,2  ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , โรงเรียนบ้านหนองกก หมู่ที่ 7 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี ตำบลภูหลวง  ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน  Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 23-12-2020 10:33:54


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology