ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

เปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล (ปีใหม่)

งานป้องกันฯ อบต.ภูหลวง  เปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ฯ เพื่อบริการประชาชนที่สัญจรไป-มา ระหว่างถนนสาย 304Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 28-12-2020 15:40:50


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology