ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

กองช่างควบคุมงานก่อสร้างโครงการฯ

กองช่าง  อบต.ภูหลวง  ลงพื้นที่ในเขตตำบลภูหลวง ตรวจสอบการก่อสร้างโครงการฯType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 07-01-2021 11:18:11


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology