ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

พ่นยาฆ่าเชื้อสำนักงาน , ศพด.ในสังกัด

งานสาธารณสุขฯ อบต.ภูหลวง  ร่วมกับงานป้องกันฯ  ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในสำนักงาน อบต.ภูหลวง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.ภูหลวงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 07-01-2021 11:22:09


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology