ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ซ่อมแซมถนนหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลภูหลวง

ทีมงาน อบต.ภูหลวง ออกซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในเขตตำบลภูหลวง (หมู่ 1 และหมู่ 8)Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 12-01-2021 13:40:59


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology