ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ฉีดพ่นยาป้องกันเชื้่อโรคโควิต-19 โรงเรียนบ้านหลุมเงินฯ

วันที่ 19 มกราคม 2564  งานสาธารณสุขฯ และงานป้องกันฯ  อบต.ภูหลง ดำเนินการฉีดพ่นยาป้องกันเชื้อโรคโควิค-19  โรงเรียนบ้านหลุมเงิน  ต.ภูหลวง  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมาType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 20-01-2021 10:26:11


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology