ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

มอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันโควิต-19ฯ

วันที่ 20 มกราคม 2564  นายมนตรี  กรกิ่ง  นายก อบต.ภูหลวง  พร้อมด้วย นายสุพร  วงศ์ณรัตน์  ปลัด อบต.ภูหลวง ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้แก่่ รพ.สต.หนองนกเขียน  และอสม. ทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อใช้ในกิจกรรมการกักตัวประชาชนที่มาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 20-01-2021 13:39:45


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology