ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในตำบลฯ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2564  นายมนตรี  กรกิ่ง  นายก อบต.ภูหลวง , นายสุพร  วงศ์ณรัตน์  ปลัด อบต.ภูหลวง พร้อมทีมงาน  รพ.สต.หนองนกเขียน และทีม LTC ตำบล  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลภูหลวง ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงในเขตตำบลภูหลวงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 09-02-2021 11:41:14


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology