ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

สวัสดิการสำหรับพนักงาน อบต.ภูหลวง

กองส่งเสริมการเกษตร  องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง  ได้ดำเนินการปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับพนักงาน  ลูกจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 23-02-2021 09:34:02


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology