ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นตำบลภูหลวง ประจำปี 2564

กองส่งเสริมการเกษตร  อบต.ภูหลวง  ดำเนินการโครงการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นตำบลภูหลวง ประจำปี 2564 เพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ให้มีความรู้ในการสำรวจทรัพยากรกายภาพ  ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในพื้นที่ ฯลฯType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 17-03-2021 10:12:19


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology