ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ทำความสะอาด ศพด.อบต.ภูหลวง (บ้านหลุมเงิน)

ครู และผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.ภูหลวง (บ้านหลุมเงิน) ดำเนินการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค วัสดุ อุปกรณ์  เครื่องเล่นต่าง ๆ  ของ ศพด.ฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปากType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 24-03-2021 14:41:04


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology