ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ฝึกอบรมปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานฯ

ในวันที่  26  มีนาคม  2564  หน่วยกู้ชีพฯ อบต.ภูหลวง  ได้รับเชิญจากกรมทหารพรานที่ 26 ค่ายปักธงชัย  ในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมปฏิบัติการการชช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 29-03-2021 10:09:55


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology