ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ร่วมประชุมซักซ้อมเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

นายสุพร  วงศ์ณรัตน์  ปลัด อบต.ภูหลวง  พร้อมด้วย นางกุสุมา บุญเฮ้า  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมซักซ้อมเกี่ยวกับการดำเนินการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ  ห้องประชุมอำเภอปักธงชัย ชั้น 2  Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 16-04-2021 11:38:12


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology