ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

บริการส่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคให้ประชาชนฯ

งานป้องกัน อบต.ภูหลวง  ได้ดำเนินการออกบริการส่งน้ำให้แก่ชาวบ้านในเขตตำบลภูหลวง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 11-02-2016 14:44:47


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology