ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ตรวจสอบแนวเขตทางสาธารณะฯ

กองช่าง , งานนิติการ ร่วมกับที่ดิน สาขาปักธงชัย และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3  ลงพื้นที่บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ 3 เพื่อตรวจแนวเขตทางสาธารณะตามคำร้องเรียนฯ Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 14-05-2021 13:26:45


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology