ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ตรวจสอบทางสาธารณะ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3

นายมนตรี   กรกิ่ง  นายก อบต.ภูหลวง . นายสุพร  วงศ์ณรัตน์  ปลัด อบต.ภูหลวง  พร้อมด้วย กองช่าง และงานนิติการ อบต.ภูหลวง ลงพื้นที่บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ 3 ต.ภูหลวง เพื่อตรวจสอบทางสาธารณะฯType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 18-05-2021 14:47:43


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology