ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 หมู่ 5

อบตงภูหลวง ดำเนินการลงพื้นที่บ้านหลุมเงิน หมู่ 5 เพื่อรณรงค์ป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 27-05-2021 14:09:54


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology