ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ลงพื้นที่หมู่บ้านชี้แจงการขึ้นทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

นายมนตรี  กรกิ่ง  นายก อบต. พร้อมด้วย นายสุพร  วงศ์ณรัตน์  ปลัด อบต.  ลงพื้นที่หมู่บ้านในเขตตำบลภูหลวง ชี้แจงการขึ้นทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 27-05-2021 14:29:34


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology