ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

เดินรณรงค์แนะนำการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19ฯ

คณะผู้บริหาร  พนักงาน  พนักงานจ้าง อบต.ภูหลวง ลงพื้นที่ตำบลภูหลวง เดินรณรงค์ พร้อมรถประชาสัมพันธ์แนะนำการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมกับแจกหน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 27-05-2021 14:40:26


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology