ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ฯ ประจำปี 2564

อบต.ภูหลวง นำโดย นายมนตรี  กรกิ่ง  , รองนายกชาว์  เกิดมงคล  , ปลัดสุพร  วงศ์ณรัตน์  พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างทุกคนร่วมกับทีมสหวิชาชีพ อสม. ทุกหมู่บ้าน ออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในตำบลภูหลวง ให้ฉีดวัคซีน Covid-19  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันอีกทั้ง อบต.ภูหลวง ได้มอบหน้ากากอนามัย , สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคให้กับประชาชนตำบลภูหลวงทุกครัวเรือน ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 31-05-2021 13:44:49


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology