ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ชี้แจงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19ฯ

ปลัดสุพร  วงศ์ณรัตน์  ได้ร่วมประชุมกับ อสม.ต.ภูหลวง ชี้แจงเกี่ยวกับการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และชี้แจงเกี่ยวกับเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้านฯType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 10-06-2021 12:00:09


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology