ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ร่วมโครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพกายนักเรียนฯ (ป้องกันโควิด-19)

วันที่ 15 นายกมนตรี  กรกิ่ง  และปลัดสูพร  วงศ์ณรัตน์  ออกร่วมโครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพกายนักเรียน (ป้องกันโรคโควิด-19 ในโรงเรียน) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุุขภาภาพ อบต.ภูหลวงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 15-06-2021 13:55:38


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology