ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

พ่นยาฆ่าเชื้อที่ร้านค้าบ้านโนนแดง หมู่ 1

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564  เวลา 10.30 น. ท่านนายกมนตรี  กรกิ่ง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  อบต.ภูหลวง ลงพื้นที่บ้านโนนแดง หมู่ 1 ฉีดยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันโรคโควิด-19 เนื่องจากผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 28-06-2021 11:07:08


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology