ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 28  มิถุนายน 2564  คณะผู้บริหาร  อบต.ภูหลวง , ผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลภูหลวง ร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 เพือ่พิจารณาให้ความเห็นชอบให้พุทธอุทยานเสาเดี่ยวยื่นขออนุญาตต่อกรมป่าไม้ เพื่อก่อสร้างวัดในเขตพื้นที่ป้าไม้ รวมทั้งหารือข้อราชการอื่นๆ  Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 28-06-2021 11:13:13


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology