ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ร่วมประชุมเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19

นายกมนตรี  กรกิ่ง , ปลัดสูพร  วงศ์ณรัตน์  ร่วมประชุมกับผู้นำชุมชนตำบลภูหลวง , ประธาน อสม. และุคุณหมอ รพ.สต.หนองนกเขียน ในการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในเขตตำบลภูหลวงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 29-06-2021 09:51:21


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology