ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

อบต.ภูหลวงดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ อบต. (อบต.สัญจร) ประจำปีงบประมาณ 2559

อบต.ภูหลวง  จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ อบต. (อบต.สัญจร)  ประจำปีงบประมาณ  2559  โดยเริ่มวันแรก ในวันที่  16  กุมภาพันธ์  2559  ณ บ้านโนนแดง หมู่ 1 และบ้านหนองหว้า หมู่ 8  ซึ่งจะได้ออกดำเนินโครงการตามแผนที่ได้กำหนดไว้Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 16-02-2016 14:20:38


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology