ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2559

งานจัดเก็บรายได้   กองคลัง  อบต.ภูหลวง  ดำเนินการโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่  ประจำปี  2559  ตามแผนปฏิบัติการที่ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้านType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 16-02-2016 14:25:08


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology