ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

สำรวจแหล่งน้ำในการทำน้ำประปา บ้านหนองหว้าฯ

กองช่าง อบต.ภูหลวง ลงพื้นที่บ้านหนองหว้า หมู่ 8 ต.ภูหลวง  สำรวจแหล่งกักเก็บน้ำดิบเพื่อใช้ในการทำน้ำประปาของหมู่บ้านType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 08-07-2021 10:27:19


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology