ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ทำความสะอาดสถานที่กักตัวผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงฯ

เจ้าหน้าที่ อบต.ภูหลวง  ทำความสะอาดสถานที่ในการกักตัวของผู้ที่เดินทางมาจากพท้นที่เสี่ยง ณ วัดหลุมเงิน , วัดปอแดงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 20-07-2021 13:05:39


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology