ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ส่งน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนฯ บ้านหลุมหิน หมู่ 6

งานป้องกันฯ อบต.ภูหลวง ได้รับแจ้งจากนายกมนตรี  กรกิ่ง  ส่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เนื่องจากประปาบ้านหลุมเงิน หมู่ 6 ชำรุดType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 20-07-2021 13:16:35


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology