ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชุมคณะกรรมการโควิด-19

งานสาธารณสุุขฯ อบต.ภูหลวง จัดประชุมคณะกรรมการโควิด-19ฯ เพื่อหาข้อเสนอแนะและข้อสรุปในการดำเนินการเกี่ยวกับการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงฯType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 22-07-2021 10:45:07


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology