ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ตรวจเยี่ยมผู้กักตัว และมอบถุงยังชีพฯ

นายมนตรี  กรกิ่ง  นายก อบต.ภูหลวง ได้ออกตรวจเยี่ยมผู้กักตัวในเขตตำบลภูหลวง และมอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัว โดยได้รับความอนุเคราะห์ถุงยังชีพจากท่าน ส.ส.สมศักดิ์  พันธ์เกษมType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 23-07-2021 11:05:20


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology