ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

กีฬาต้านยาเสพติด (ภูหลวงคัพ) ประจำปี 2559

เมื่อวันที่  20-22  กุมภาพันธ์  2559  ส่วนการศึกษาฯ  ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  (ภูหลวงคัพ)  ประจำปี  2559  Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 01-03-2016 14:14:13


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology