ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

สร้างห้องน้ำสวนตาลโตนดฯ

คณะผู้บริหาร  พนักงาน อบต.ภูหลวง  ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำ ณ สวนตาลโตนด เพชรสมบุญ  เพื่อรองรับกลุุ่่มเสี่ยงการติดเชื้อโควิดฯ ในการกักตัว Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 09-08-2021 10:47:14


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology