ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

อบต.ภูหลวงร่วมสนับสนุนตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงฯ

ท่านนายกมนตรี  กรกิ่ง , รองเชาว์  เกิดมงคล  พร้อมทีมงาน อบต.ภูหลวง ร่วมสนับสนุนทีมงานตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดยได้รับการสนับสุนนชุดตรวจจากโรงพยาบาลปักธงชัย  และบุคลากรทาง รพ.สต.หนองนกเขียน  อ.ปักธงชัยType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 27-08-2021 09:19:22


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology