ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ตรวจสอบถนนชำรุด บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ 3

ปลัดสุพร  วงศ์ณรัตนื  ปลัด อบต.ภูหลวง พร้อมด้วยกองช่าง ลงพื้นที่บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ 3 เพื่อตรวจสอบถนนที่ชำรุดเสียหายType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 23-09-2021 10:37:06


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology